Платформа „Пронађи ме“ намењена је за хитно обавештавање јавности у случају нестанка малолетног лица, који ће омогућити брзу дистрибуцију информација свим грађанима преко ентитета надлежних за информисање јавности, када полиција процени да би објављивање ове инфромације у јавности допринело проналаску детета. Хитно обавештавање подразумева слање поруке о нестанку малолетног лица са свим релевантним информацијама и то прекидом ТВ и радио програма, слањем „SMS“ поруке свим грађанима преко њихових мобилних оператера, приказима на екранима на ауто-путу, аеродромима, железничким и аутобуским станицама.